02/06/11

Agustín Fernández Paz

O escritor Agustín Fernandez Paz naceu en 1947 en Villalba, Vigo.

Ao longo da súa vida foi perito industrial mecánico, mestre de Ensino Primario, licenciado en Ciencias da Educación  e diplomado en Lingua Galega, na actualidade traballa de profesor de Lingua Galega en Vigo.

Entre 1988 e 1990 foi membro do Gabinete de Estudios para a Reforma Educativa, da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Nos anos 1990 a 1995, traballou como Coordinador Docente de Galego. 

Un dos seus contos , Contos por palabras  foi seleccionada po la Fundación Germán Sánchez Ruipérez coma unha das cen mellores obras da literatura infantil, máis adiante otorgáronlle o premio Nacional da Literatura Infantil e Xuvenil no ano 2008.

Estas son unhas das obras máis importantes:

-Contos por palabras
-A escola dos piratas
-O único que queda é o amor