11/05/11

Lois Pereiro

Este ano as letras galegas esta dedicadas a Lois Pereiro. Naceu en (1958-1996) con só 38 anos morreu en Coruña por causa dunha intoxicación por aceite de colza desnaturalizado.

Con 17 anos marchou a Madrid para continuar os seus estudos e alí fundou a revista Loia xunto a Antón Patiño, Manuel Rivas, Xosé Manuel Pereiro e o seu irmán , que só coñecería catro números o último en 1978.
 
As súas obras foron:
- De amor e desamor.
- De amor e desamor II.
- Poemas 1981/1991.
- Poesía última de amor e enfermidade
- Poemas para unha loia. Esta a  publicaron o ano que moreu, por eso só coñecese catro que foron a que publicou cando morreu.

Os deixo unha presentacion de lois pereiro.