10/03/11

Conto viaxeiro

Non podía levarme porque ibase para  non volver. Le preguntei ao meu pai dous cousas a primeira era:  A onde se foi? A segunda: Que facemos agora? Pois con sexa.  Unha cousa  non te preocupes porque dexome que non te preocupes  porque vai chamar cada semana.
Pasaron duas horas e claro eu pensei  que o que dixo e fixenme moitas preguntas como: Por que se foi? E ocorreuseme ir ao restaurante que ela traballaba.  
Cando chegei pregunteille se sabía algo e me dixo que non. Cando foise vin unha rendixa que me preguntei para que é mirei por ela e vin a  miña nai con o seu xefe hablando de que ten que preparar algo novo  que nunca se virá. Cando se foi o seu xefe entrei pero a vin vestindose dunha forma  moi rara era como unha espía. Viume e tuvome que contar o seu maior segredo  que é espía que tiña que atrapar ao seu xefe, pero o xeu xefe a estaba escoitandoe entón intentou atrapala porque lle metín a zancadilla e caeu ao só miña nai aprobeitou a atrapalo e así es como eu e a miña nai o atrapamos eu convertirame nunha espía.  E esto e o unico que se me ocorreu espero que os guste.