15/03/11

CONTO VIAXEIRO

Dende que a sua nai marchara, Laura xa non era a de antes, ela preguntabase: ¿Ónde estará?,¿Porque marchou?,¿Estara ben?. A nena estaba alporizada. En realidade a Laura nunca lle contaban nada so sabía que a nai traballaba nunha tenda de aspiradores non sabía mais. Chamou a Lucía a sua mellor amiga e estiveron falando un bo anaco. Laura lle contou todo a Lucía non tiña palabras.

-Lucía lle dixo: igual marcohu por problemas de traballo, ahora aiche moita crise.
-Laura: non, ela vende aspiradores na tenga "Electrodomesticos" a que esta enfrente da tua casa . E polo que se ve gana un bo soldo.
-Lucía: ¿Vende aspiradores, nesa tenda? Que dis. o meu pai e o xefe da empresa e se a tua nai traballase aí el saberíao.
-Laura: E imposible díxome que traballaba aí.
-Lucía: Pos metiuche
-Laura: mmm... empezo a sospeitar...
-Lucía: Quizais a tua nai traballa nunha empresa privada de detectives e usa de tapadeira para agocharse o dos eletrodomesticos
-Laura: non pode ser...