09/12/10

Violencia de Xénero

SON XA 65 VÍCTIMAS DE MORTE POR ABUSO ÁS MULLERES ESTE ANO.
Unha muller o un home , teñen que ser donos da súas vidas ,dos seus pensamentos e ter independencia propia.
¡Temos que unirnos contra a violencia sexista!
Pouco a pouco , estase empezando a concienciar á xente deste mal social por diferentes vías, como: Nos centros educativos,nos medios de comnunicación,proporcionar casas de recollida,pisos tutelados,unidades específicas de atención en comisarías,políticas de discriminación positiva no acceso á vivenda ...
¿Acaso somos donos de alguén?
"A sociedade non é xusta nin igualitaria, se a sociedade fose máis xusta todo cambiaria".
A violencia é o medo as ideas dos demais, e pouca fe nas propias. A violencia pode ser de varias maneiras , ou ven , spicolóxicas , ou ven , físicas ,tamén aprovéitanse mediante a forza para facer dano e humillalas (acoso sexual , tortura, violacións , maltrato físico , maltrato spicolóxico....).