26/11/10

Loita contra a violencia de xénero.

A violencia de xénero, afecta a todas ás mulleres de todo o mundo, isto inclúe malos tratos, asasinatos  no fogar, violacións, maltrato psicolóxico e físico...
Nesta situación as mulleres non están soas, pódese contar coa axuda de centros de información as mulleres, e asociacións especializadas.
 Mulleres que xa non son donas de si mesmas, renuncian a súa vida intentando xustificar ao maltratador e acaban dubidando delas mesmas.
A violencia contra a muller comeza na infancia e é na familia onde principalmente se exerce esa violencia. A familia é especialmente vulnerable á violencia e a nena sufre un plus añadido pola súa condición femenina. A conversa, xeneralizada en determinadas comunidades e ineludiblemente ligada ao sexo femenino, ao comercio sexual, únese unha máis unha máis estricta autoridade paterna, exercida tamén polos irmáns e unha educación descriminatoria que limita as súas expectativas vitais.

O día contra o maltrato, celebrase, por todas as mulleres, que son maltratadas durante todo o ano, pero especialmente en homenaxe ás irmáns Minerva, Patria e María Teresa Mirabal, que en 1960 foron asesinados por orde de Leónidas Trujillo, dictador da República Dominicana.