22/05/11

A violencia de xénero

A violencia de xénero é un problema social cuxa erradicación precisa de profundos cambios
nas formas de socialización das persoas, con actuacións integrais nos ámbitos educativo, social,
sanitario, xurídico e laboral, o que esixe o compromiso de todos os poderes públicos, das organizacións
políticas e sociais e mais do conxunto da sociedade