17/03/11

Ilusión, a poesía do soñador...

PÓLVORA-OLLOS

-Os teus ollos prenden en min.
-Regálasme lume coa túa mirada.
-Os meus ollos xa son pólvora mollada.

LUZ-MANS

-Dásme enerxía cando me tocas.
-Es coma o raio de luz que me acaricia pola mañá.

MANS-MÚSICA

-Acaríciasme coa túa voz, co teu son.
-Fas música co meu corpo.

OLLOS-LUCEIRO

-Non me fan falla máis estrelas cás túas.