20/02/11

Marta Gran Hermano.

- Compartes algún ou algúns destes prexuízos?
Non. Creo que os tipicos prexuizos dos que fala Marta son tonterias.

 - Atopamos algún tipo de prexuízo na interlocutora?
Non. Ao contrario. A interlocutora dí que a ela o acento galego parecelle sexy.

- A visión que dá a protagonista da situación lingüística da mocidade galega cres que responde á realidade?
Eu creo que non nos importa tanto que un mozo ou unha moza fale galego ou non. Estamos en Galicia e suponse que isto é o normal.

- Cal é a conclusión final da protagonista? 
Di, que Marta Sánchez nunha roda de prensa dixo que sentíase madrileña. Entón, terminou diciendo que se ela sentíase tan madrileña, que se fóse para Madrid e non volvese.

- Cambiou a imaxe previa que tiñas desta concursante de GH despois de ver o vídeo? En que sentido? Xustifica a túa resposta.
Sinceramente.. Si. Ao pricnipio estaba moi contenta de que houbese unha galega no programa pero ao ver o video sorprendinme das cousas que dixo sobre os galegos e sobre o galego.

- Consideras coherente a conclusión á que chega co seu discurso anterior? Xustifica a túa resposta.
Eu creo que non é nada coherente. Pásase todo o discurso dicindo que o galego é moi bruto e que non lle gusta falalo, que se alguen que che gusta fala galego, pérdes o interes por esa persoa e de repente di que se ela séntese Madrileña, que non vaia a Galicia. Non ten moito sentido..